63459B95-6106-4E7E-AEC3-BA03D552B5D7.png

UNIDADE

Alba Doval

62 páx

Poesía

16,50 €

Unha casa non é unha maquina para vivir, é un ser co que relacionarse.


Os lugares de residencia xogan un papel crucial no desenvolvemento da poboación. Vivendas unifamiliares, edificios, e mesmo aldeas enteiras, son os lugares onde acontece todo o que finalmente formará parte da memoria individual e colectiva. Mais, que ocorre cos lugares de non residencia? 


Alba Doval cuestiona en Unidade os non lugares como espazos abocados ao esquecemento pola natureza transitoria da nosa convivencia con eles. A partir dunha viaxe a unha cidade da costa mediterránea francesa, trata a relación entre a persoa e o lugar habitable vivo que é capaz de infrinxir un dano impropio dos seres inanimados, un dano que sen dúbida permanecerá na memoria. 

"Algunhas veces, quen fala nestes poemas escolle subir a montaña ou o edificio, apriveitar a ampla xeometría de ver sen ser vista. Pero as máis delas descende ás profundidades, introduce os antebrazos na terra e toca os cimentos da cidade secreta" Alba Cid

Prólogo de Alba Cid

Ilustración de cuberta de Lúa Gándara

Deseño e maquetación de Roi Fernández